Barnets lärande

Introduktionen till den nya förskolan

Innan det är dags för er att börja på förskolan blir ni inbjudna till ett möte där vi berättar om hur introduktionen kommer att gå till och ni får möjlighet att ställa frågor och berätta om ert barn.

Under två veckors tid har du som vårdnadshavare och ert/era barn sin introduktion på förskolan. Tillsammans med andra barn och vårdnadshavare möter ni förskolans miljö och personal i mindre grupper.

En tid efter er introduktion har avslutats kommer ni att bli inbjudna till ett uppföljningssamtal kring era upplevelser och tankar kring introduktionen på förskolan.

Övergång mellan avdelningarna

Vi strävar efter att personal kommer att följa barnen från de är ett år till de lämnar förskolan i den mån vi kan.

Övergång till förskoleklass

Tillsammans med förskoleklassens personal på Funkaboskolan har vi utarbetat rutiner för övergången till förskoleklass. Det är viktigt för oss att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga inför starten i förskolklassen.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vimpeltorpet

Visioner och mål på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpets vision och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Vimpeltorpet

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Miljö på förskolan Vimpeltorpet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Publicerad: 17 oktober 2017