Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Planer och styrande dokument - förskolan Vimpeltorpet

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument. Förskolan är frivillig.

Fler sidor inom om förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan Vimpeltorpet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Vimpeltorpets enhet

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Vimpeltorpet

Här kan du läsa om förskolan Vimpeltorpets verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Publicerad: 2 november 2020