Organisation av personal utifrån vad barn har rätt till

Varje avdelning upprättar en ansvarsfördelning utifrån kompetenser och våra styrdokument.

Vi arbetar i storarbetslag och barnen är fördelade på 4-7 avdelningar. Detta medför stora samordningsvinster för både personal och barn. Vi strävar efter att varje storarbetslag har fyra förskollärare och två barnskötare.

Förskollärare: kommer att ansvara för att undervisningen och utbildningen i förskolan genomförs i enlighet med förskolans läroplansuppdrag och våra nationella och internationella styrdokument . Huvudansvar för att tillsammans med barnen driva tema/projekt.

Barnskötare: Arbetar tillsammans med förskolläraren i förskolan med att genomföra förskolans verksamhet enligt våra styrdokument. De kommer på våra förskolor ha särskilda ansvarsuppgifter som till exempel öppna och stänga förskolorna och välkomna familjerna in i vår verksamhet, ta fram underlag vid sammanslagningar, inventera och vissa arbetsmiljöansvar med mera.

Vår vision är att skapa en organisation med särskilda roller som arbetar med att utveckla miljöer och undervisningen utanför avdelningarna så som exempelvis utepedagog, ateljépedagog och IT-pedagog. Detta medför att barnen får tillgång till fler berikande miljöer där de kan utvecklas och utmanas.

Vi kommer att ha förskollärare med särskilt ansvar för no/teknik, matematik, språk, jämställdhet och mångfald som deltar i kommunens gemensamma utvecklingsgrupper.

Fler sidor inom om förskolan vimpeltorpet

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Avdelningar på förskolan Vimpeltorpet

Information om förskolans avdelningar

Jobba hos oss på förskolan Vimpeltorpet

Information om du är intresserad över att arbeta hos oss på Vimpeltorpet

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vimpeltorpet

Allt lärande sker i relation till miljön och de som befinner sig där tillsammans

Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 17 oktober 2017