Avdelningar på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpet är en enhet i Kalmar Kommun och är under uppbyggnad i norra delen av Kalmar. Förskolan Vimpeltorpet består av två förskolor, Snurrom samt Kapten Karlsson.

Förskolan Snurrom har plats för 72 barn och är fördelade på fyra avdelningar.

Kapten Karlssons förskola har sex avdelningar och har plats för cirka 110 barn. Förskolan öppnade den 2 mars 2020.

Vi strävar efter att åldersindela våra grupper så långt det är möjligt. Då kan vi bättre anpassa miljö, material och projekt utifrån barnens utveckling och lärande.

Kontaktuppgifter Förskolan Snurrom

Kontaktuppgifter Förskolan Kapten Karlsson

Fler sidor inom om förskolan vimpeltorpet

Organisation på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur förskolan är uppbyggd

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Jobba hos oss på förskolan Vimpeltorpet

Information om du är intresserad över att arbeta hos oss på Vimpeltorpet

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vimpeltorpet

Allt lärande sker i relation till miljön och de som befinner sig där tillsammans

Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 17 oktober 2017