Om förskolan Vimpeltorpet

På vår förskola inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi med utgångspunkt kring en gemensam människosyn och barnsyn.

Ett ställningstagande som innebär att vi ser ett barn som är rikt och kompetent med en stark inneboende kraft att utforska vär(l)den. Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett utforskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka. Att vi ger barnen förutsättningar att lyckas i deras kreativitet är en del vårt uppdrag och det handlar om att bygga sammanhang där de hela tiden fortsätter att utvecklas.

Förskolan är ett av barnets första möte med samhällets demokratiska platser och där vi bygger en verksamhet där barnen kan påverka och utveckla demokratiska arbetsätt.

På vår förskola vill vi bidra till framtidstro och en hållbar framtid och det kommer att prägla vårt arbete med miljön i och runtomkring vår förskola på olika sätt utifrån vårt gemensamma projekt.

”Barns relation till och dialog med platser”

Organisation på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur förskolan är uppbyggd

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Kontakta förskolan Vimpeltorpet

Avdelningar på förskolan Vimpeltorpet

Information om förskolans avdelningar

Jobba hos oss på förskolan Vimpeltorpet

Information om du är intresserad över att arbeta hos oss på Vimpeltorpet

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vimpeltorpet

Allt lärande sker i relation till miljön och de som befinner sig där tillsammans