Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan vimpeltorpet

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Vimpeltorpet

Likabehandlingsplan för förskolan Vimpeltorpet

Olycksfallsförsäkring på förskolan Vimpeltorpet

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Vimpeltorpet

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Vimpeltorpet

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 19 april 2018
Publicerad: 17 oktober 2017