Hälsa och trygg omsorg på förskolan Vimpeltorpet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Vimpeltorpet

Likabehandlingsplan för förskolan Vimpeltorpet

Olycksfallsförsäkring på förskolan Vimpeltorpet

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Vimpeltorpet

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Vimpeltorpet

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden