Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Tider och rutiner

Bra att veta

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06:00 till senast 19:00. Det är av stor vikt för oss att ni i god tid registrerar ändrade scheman så vi kan lägga personalens schema utifrån verksamhetens behov.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar. Vid behov kommer barnsomsorg att samordnas.


Läsårstider för allmän förskola

Tider för allmän förskola på Vimpeltorpets förskola är: tisdag- torsdag kl. 8,30-13,30.

Läsårstider för läsåret 2019-2020
Höstterminen 2019
20 augusti – 20 december

Lovdagar/studiedagar
19 september (studiedag)
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44)
28 oktober är samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem


Vårterminen 2020
8 januari – 12 juni

Lovdagar/studiedagar
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

Läsårstider för läsåret 2020-2021
Hösttermin 2020
18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar
17 september studiedag
26-30 oktober höstlov
26 oktober samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021
7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar
22-26 februari sportlov
15 mars studiedag och samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
6-9 april påsklov
20 april studiedag
14 maj lov

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare på förskolan vimpeltorpet

Anmäla och säga upp plats på förskolan Vimpeltorpet

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Sjukanmälan och ledighet på förskolan Vimpeltorpet

Såhär gör du för att anmäla sjukdom eller ledighet för ditt barn

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 17 oktober 2017