Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vallmon

Omsorg, lek och lärande

Grunden till ett gott medborgarskap läggs i samarbete med förskola, skola och hem

Barnets lärande på förskolan Vallmon

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Vallmon

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Vallmon

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 22 maj 2017