Omsorg, lek och lärande

På förskolan Vallmon står barnen alltid i fokus.

Trygghet för barn och vårdnadhavare är för oss viktigt. Vi möter barnen och utmanar dem i sin lek och sitt lärande. Vi ser barnen utifrån ett helhetsperspektiv där upplevelser och utforskande tillsammans med pedagoger står i fokus.

Vi arbetar för att ta vara på barnens kompetens, varandras olikheter och möjligheter för att tillsammans vara nyfikna på framtiden.

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vallmon

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Planer och dokument som styr förskolan Vallmons verksamhet

Barnets lärande på förskolan Vallmon

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Vallmon

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Vallmon

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 2 november 2018
Publicerad: 9 juni 2017