Barnets lärande

Vi arbetar för att ta vara på barnens kompetens, varandras olikheter och möjligheter för att tillsammans vara nyfikna i vår verksamhet.

Barnets lärande

Barn lär över hela dagen i möten med andra och utifrån sina egna förutsättningar. När barn är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt. Förskolan ska vara likvärdig när det gäller omsorg, utveckling och lärande.

Introduktion

På förskolan Vallmon arbetar vi för att möta varje barn och familj utifrån deras behov. Intrduktionen baseras på att barnet integreras i förskolans verksamhet med pedagoger, kamrater och den miljö som den möter, för att sedan känna sig trygg på förskolan.

Introduktionen sker i daglig kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger som arbetar på den avdelning där barnet är placerat. Vi är flexibla och varje introduktion är individuell.

Vi har ett introduktionsschema som är grunden för de två första veckorna.

Övergång till förskoleklass

Genom att arbeta i ett nätverk gällande barns vistelse och lärande genom hela skolsystemet gynnar det barnet individuellt vid övergångar mellan olika skolformer.

Vi samarbetar med Falkenbergsskolan vid övergång till förskoleklass.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vallmon

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Planer och dokument som styr förskolan Vallmons verksamhet

Omsorg, lek och lärande

Grunden till ett gott medborgarskap läggs i samarbete med förskola, skola och hem

Miljö på förskolan Vallmon

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Vallmon

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 15 november 2018
Publicerad: 22 maj 2017