Pedagogik, metoder och arbetssätt

Vi arbetar för att ta vara på barnens kompetens, varandras olikheter och möjligheter för att tillsammans vara nyfikna på framtiden.

Förskolans styrdokument står i fokus. Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med den verksamhet de vistas i och möter. Vi låter barnen öva och pröva sina tankar och idéer med utgångspunkt från sin nyfikenhet och sina intressen. Motivation och meningsfullhet för barnen är en viktig del i Vallmons pedagogiska verksamhet. Barnen ska känna att vi är närvarande, lyhörda och medforskande pedagoger.

Vår verksamhet har ett ekologiskt förhållningssätt och präglas av en framtidstro. Vi medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktiget i kretsloppet. På Vallmon hjälper vi barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre miljö både i såväl nutid som framtid.

Planer och styrande dokument på förskolan Vallmon

Planer och dokument som styr förskolan Vallmons verksamhet

Omsorg, lek och lärande

Grunden till ett gott medborgarskap läggs i samarbete med förskola, skola och hem

Barnets lärande på förskolan Vallmon

Inskolning och övergång till förskoleklass

Miljö på förskolan Vallmon

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Vallmon

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk