Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan vallmon

Organisation på förskolan Vallmon

Så här har vi organiserat oss på förskolan Vallmon

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vallmon

Ute- och innemiljöer på förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Avdelningar på förskolan Vallmon

Kontaktuppgifter till förskolan Vallmons avdelningar

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017