Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan vallmon

Organisation på förskolan Vallmon

Så här har vi organiserat oss på förskolan Vallmon

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vallmon

Ute- och innemiljöer på förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Avdelningar på förskolan Vallmon

Kontaktuppgifter till förskolan Vallmons avdelningar

Senast uppdaterad: 15 november 2018
Publicerad: 22 maj 2017