Organisation

En organisation utifrån barnens behov.

Vi arbetar för att ha en så åldershomogen förskola som är möjligt och organiserar oss utifrån det med viss flexibilitet inför varje nytt läsår. Nytt läsår och nya utmaningar, vi anpassar verksamheten utifrån de barn i olika åldrar som vi har.

Pedagogerna organiseras utifrån de individuella barnens och barngruppens olika behov. Vi arbetar för att erbjuda en kontinuitet för det enskilda barnet genom att känd pedagog följer barnen genom förskoleåren, vilket vi vet skapar trygghet för barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Flexibilitet är nödvändigt inom organisationen och anpassas utifrån behov. Det kan vara både temporära behov och mer långsiktiga. Vi samarbetar över förskolans alla avdelningar dagligen för att minimera nya möten för barn och vårdnadshavare.

Till grund för hur organisationen anpassas ligger att varje barn får det de har rätt till utifrån barnets individuella behov.

Fler sidor inom om förskolan vallmon

Senast uppdaterad: 2 november 2018
Publicerad: 22 maj 2017