Förskolan och vår omgivning

Förskolan Vallmon har en kreativ och utmanande lärmiljö inomhus och utomhus.

Lärmiljön på förskolan utgår från barnens behov av lek och lärande. Vi använder förskolans närmiljöer och utflykter är ett stort inslag i verksamheten. Närmiljön kompletterar barnens lärande med andra utmaningar och nya upptäckter.

I vår miljö arbetar vi för att ha ett ekologiskt förhållningssätt och en arbetsmiljö som är anpassad för både barn och vuxna. Vi ser möjligheter i de olika lärandemiljöer som barnen vistas i. Våra lärandemiljöer utgår från förskolans läroplan där olika ämnesområden möter varandra. Läroplanen är integrerad under hela barnets vistelsetid på förskolan.

Här skapas möten mellan barn-barn och barn-pedagog. Gården inbjuder till motoriska-, naturvetenskapliga- och skapande lärandetillfällen.

På gården finns lekmaterial av olika slag, vår ”Lilla trädgård” för odling, snickarbod, byggmaterial av olika slag, möjlighet till vattenlek och motoriska utmaningar.

I förskolans innemiljö möter barnen ett varierat material som skapar utmaningar både individuellt och tillsammans med andra barn. Vi arbetar för att ha en tydlig och varierad miljö som är anpassad till barnens olika åldrar. Det finns möjlighet till både aktiviteter och vila.

Fler sidor inom om förskolan vallmon

Organisation på förskolan Vallmon

Så här har vi organiserat oss på förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Avdelningar på förskolan Vallmon

Kontaktuppgifter till förskolan Vallmons avdelningar

Senast uppdaterad: 2 november 2018
Publicerad: 22 maj 2017