Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Nattljus

Nattljus är förskolan Vallmons kväll-, natt- och helgomsorg. För barn mellan 1-12 år. En möjlighet till omsorg när förskolan är stängd. Nattljus ligger på Dahmska vägen 1.

Vi som arbetar på Nattljus erbjuder en verksamhet som bygger på god omsorg och en hemmalik miljö.

  • Vi hjälper din familj att få ihop livspusslet.
  • Vår verksamhet styrs av barnens ålder, behov och önskemål.
  • Vi vill att du som vårdnadshavare känner att vi tillsammans bygger förtroendefulla relationer med dig och ditt barn.
  • Vi använder vår närmiljö och gör ofta planerade utflykter.
  • Vi besöker gärna stadens olika evenemang och sevärdheter.
  • Vi är medvetna om barns språkutveckling, hos oss är kommunikation och läsning viktigt.
  • Vi lagar mat från grunden och bakar vårt eget bröd.
  • I vår ateljé låter vi fantasin flöda.

Välkomna till oss!

Nattljus kan du alltid nå dygnet runt på telefon 0480- 45 33 63.

  • Kostnaden för kvälls-, natt- och helgomsorg ryms inom reglerna för maxtaxa.
  • Grundprincipen är att det skall finnas ett i förväg överenskommet schema.