Om förskolan Vallmon

På Förskolan Vallmon arbetar vi aktivt med:

Trygghet, lärande och lek!

  • Det pedagogiska arbetet pågår i alla situationer under hela dagen.
  • Leken är en viktig del av verksamheten och barnens intressen står i fokus.
  • Våra lärmiljöer utvecklas kontinuerligt.
  • Vi använder förskolans närmiljöer och utflykter är ett stort inslag i verksamheten.

Vårt fokus för pedagogisk utveckling är:

  • Svenska.
  • Matematik.
  • Hållbar utveckling.
  • Jämställdhet.
  • Digitala lärmiljöer.


Verksamhetsidé

Förskolans gemensamma lärandeuppdrag innefattas av:

 Svenska

Vi arbetar för en språkrik miljö som möter barnens behov. Via lek, berättande, bildskapande och ny teknik bygger vi vidare på kunskaper och erfarenheter som barnen redan har.

Matematik

Vi utvecklar barnens förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Matematiken synliggörs tillsammans med barnen för att utveckla matematiska kompetenser, såväl i vardagen som i framtiden.

Hållbar utveckling

Temat för tillfället innefattas inom området "hållbar utveckling". Vi arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vi lägger grunden för barnens förhållningssätt kring relationen mellan människa, natur och miljö.

Jämställdhet

Vi arbetar för att ge alla barn möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Målet med jämställdhetsarbetet är att det genomsyras av alla delar inom förskolans verksamhet.

Digitala lärmiljöer

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Vi utvecklar digitala lärmiljöer för att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle.


Organisation på förskolan Vallmon

Så här har vi organiserat oss på förskolan Vallmon

Förskolan och vår omgivning på förskolan Vallmon

Ute- och innemiljöer på förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Kontakta förskolan Vallmon

Avdelningar på förskolan Vallmon

Kontaktuppgifter till förskolan Vallmons avdelningar