Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan vallmon

Olycksfallsförsäkring på förskolan Vallmon

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Vallmon

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Vallmon

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017