Hälsa och trygghet

För oss är det viktigt att alla barn mår bra. Därför har vi regler som ska skydda barnen, och stöd och hjälp för de som behöver.

Olycksfallsförsäkring på förskolan Vallmon

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Fotografering på förskolan Vallmon

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Vallmon

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden