Verksamhetsidé och pedagogik

Vi strävar efter att stärka alla barns språkliga utveckling och arbetar med TAKK.

Vi arbetar med ett projektinriktat arbetssätt i hela huset. Vi är en miljöcertifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling i miljö och naturarbeten.

Vi vill ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att lära. Genom att uppmuntra deras intresse blir lärandet meningsfullt och roligt!

En förskola för alla!

Värdeord:
Barnen ska känna trygghet i kontakt med vuxna och andra barn på förskolan. Vi på förskolan strävar efter att stärka barnens självkänsla och för att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och grupptillhörighet.

Vi vill att alla barn på förskolan ska:
Känna glädje, trygghet och utveckla en stark självkänsla. De ska få möjlighet att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att söka kunskap och att reflektera. Barnen vistas i god miljö både inne och ute där man visar hänsyn och respekt. Ute ska barnen få möjlighet att upptäcka rörelseglädje och naturen.

Tillsammans med övriga förskolor i Södermöre kommundel arbetar vi med främjande likabehandling. Det ges möjlighet att mötas i mindre grupper och reflektera kring ledarskap, grupprocesser samt barnsyn utifrån våra styrdokument.

Genom att arbeta i projekt utifrån barnens intressen och önskemål ger vi möjlighet till ett lustfyllt lärande där matematik, språk, natur och rörelse blir en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för ett utforskande arbetssätt i en pedagogisk miljö som utmanar barnen vidare i deras lek. Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan. Vi ger barnen möjlighet att utveckla normer, värden, utveckling och lärande. Att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati. Pedagogerna är utbildade i TAKK som innebär att man använder tecken som stöd. Detta för att främja den språkliga utvecklingen.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp våra verksamheter och varje barns utveckling.

Fler sidor inom välkommen till förskolan tvärskog

Om förskolan

Här kan du läsa mer om vår förskola

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Publicerad: 11 mars 2021