Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Miljöarbetet på Tvärskogs förskola

Vi arbetar efter att göra barnen miljömedvetna genom bland annat källsortering och återanvändning.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom välkommen till förskolan tvärskog

Om förskolan

Här kan du läsa mer om vår förskola

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 11 mars 2021