Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Visioner och mål

En förskola för alla!

Vision och värdegrund

Vi vill att alla barn på förskolan ska:

 • Känna glädje, trygghet och utveckla en stark självkänsla.
 • Få möjlighet att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att söka
  kunskap och att reflektera.
 • Vistas i god arbetsmiljö där man visar hänsyn och respekt.
 • Få möjlighet att upptäcka rörelseglädje ute i naturen.
 • Möta ett inkluderande perspektiv, som innebär en förskola, fritidshem,
  skola där alla deltar i gemenskapen utifrån sina förutsättningar.

Mål

 • Utgöra en god miljö för lek, utveckling och lärande.
 • Uppmärksamma och hjälpa barn i behov av särskilt stöd.
 • Respektera alla barns uppfattning och åsikter.
 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
 • Arbeta utifrån likabehandlingsplanen.
 • Vistas i en miljö som uppmuntrar till att vilja röra sig.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan tvärskog

Planer och styrande dokument på förskolan Tvärskog

Planer och dokument som styr förskolan Tvärskogs verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Tvärskog

Så här tänker vi kring barns lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Tvärskog

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att lära.

Miljö på förskolanTvärskog

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Tvärskog

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017