Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Omsorg, lek och lärande

Vi uppmuntrar barnen att röra på sig både inne och ute. Vi är ute mycket både på vår gård, i skogen och på andra lekplatser. Vår stora gård har många möjligheter till en varierande lek. Här finns sandlådor, lekredskap, skog, bygghörna och utekök.

Vi väljer att se det rika kompetenta barnet där den pedagogiska mijlön ska vara anpassad för varje åldersgrupp och barngrupp. Detta för att barnen ska få möjlighet till en utforskande och lärande miljö. Att utgå från barnens tankar och teorier är viktiga för oss och att barnen får tid att utforska tillsammans med andra barn och vuxna.

Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp våra verksamheter samt varje barns utveckling.

Värdeord

Barnen ska känna trygghet i kontakt med vuxna och andra barn på förskolan. Vi på förskolan strävar efter att stärka barnens självkänsla och för att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och
grupptillhörighet.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan tvärskog

Visioner och mål på förskolan Tvärskog

Det här vill vi på förskolan Tvärskog

Planer och styrande dokument på förskolan Tvärskog

Planer och dokument som styr förskolan Tvärskogs verksamhet

Barnets lärande på förskolan Tvärskog

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att lära.

Miljö på förskolanTvärskog

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Tvärskog

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017