Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan tvärskog

Visioner och mål på förskolan Tvärskog

Det här vill vi på förskolan Tvärskog

Planer och styrande dokument på förskolan Tvärskog

Planer och dokument som styr förskolan Tvärskogs verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Tvärskog

Så här tänker vi kring barns lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Tvärskog

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att lära.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Publicerad: 5 juni 2017