Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Barnets lärande

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att lära. Genom att uppmuntra deras intresse blir lärandet meningsfullt och roligt!

Inskolning

Du som vårdnadshavare och ditt barn kanske möter förskolan för första gången. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara pirriga. Under de första tre dagarna är du på förskolan tillsammans med ditt barn. När ni har bekantat er med miljön och personalen så börjar ni att lämna ert barn små stunder.

Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Övergång till förskoleklass

Närheten till skolan i ett litet samhälle ger oss möjlighet till regelbunden samverkan med förskoleklassen vilket ger barnen en trygghet inför skolstarten. I skolans gymnastiksal erbjuder vi barnen regelbundet lek och rörelse från 3 års ålder.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan tvärskog

Visioner och mål på förskolan Tvärskog

Det här vill vi på förskolan Tvärskog

Planer och styrande dokument på förskolan Tvärskog

Planer och dokument som styr förskolan Tvärskogs verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Tvärskog

Så här tänker vi kring barns lek och lärande

Miljö på förskolanTvärskog

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Tvärskog

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017