Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Pedagogik, metoder och arbetssätt

Gemensamt arbetar vi med ett temainriktat arbetssätt och det här läsåret har vi valt att fördjupa oss i Sagans värld.

Genom ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett lustfyllt lärande där matematik, språk, natur och rörelse blir en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för ett lustfyllt och utforskande arbetssätt i en pedagogisk miljö som utmanar barnen vidare i deras lek. Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med demokrati.

Tillsammans med övriga förskolor i Södermöre kommundel arbetar vi med främjande likabehandling. Det ges möjlighet att mötas i mindre grupper och reflektera kring ledarskap, grupprocesser samt barnsyn utifrån våra styrdokument.

Visioner och mål på förskolan Tvärskog

Det här vill vi på förskolan Tvärskog

Planer och styrande dokument på förskolan Tvärskog

Planer och dokument som styr förskolan Tvärskogs verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Tvärskog

Så här tänker vi kring barns lek och lärande

Barnets lärande på förskolan Tvärskog

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att lära.

Miljö på förskolanTvärskog

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Tvärskog

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk