Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan tvärskog

Organisation på förskolan Tvärskog

Så här har vi organiserat oss på förskolan Tvärskog

Förskolan och vår omgivning på förskolan Tvärskog

Miljöer inne och ute på förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Avdelningar på förskolan Tvärskog

Kontaktuppgifter till förskolan Tvärskogs avdelningar

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017