Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan tvärskog

Organisation på förskolan Tvärskog

Så här har vi organiserat oss på förskolan Tvärskog

Förskolan och vår omgivning på förskolan Tvärskog

Miljöer inne och ute på förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Avdelningar på förskolan Tvärskog

Kontaktuppgifter till förskolan Tvärskogs avdelningar

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017