Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Förskolan och vår omgivning

På Tvärskogs förskola erbjuder vi en miljö anpassad för barnen, där de får möjlighet till olika val. En miljö som skapar trygghet och som uppmuntrar till att utforska och upptäcka. Varje vecka erbjuder vi rörelse och lek i skolans gymnastiksal för barn från 3 år.

De yngre barnen sover ute på sängar året runt.

Gården

Vi har en stor härlig och varierad utegård med skogen alldeles utanför grinden. På gården har vi odlingslådor där barnen får vara med och följa utvecklingen från frö till färdig produkt. Sommarhalvåret flyttar vi ut vår ateljé på gården.

Inomhusmiljön

Varje avdelning är anpassad för dess ålder. Mitt emellan avdelningarna finns ateljén där barnen får möjlighet möta färg och form.

Miljön i närheten av förskolan

En stor del av vår verksamhet sker utomhus, både på gården och i skogen. I skogen utforskar och upptäcker vi djur och natur.

Kök