Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Om förskolan Tvärskog

”En trygg miljö som utmanar barnen till lek och utforskande”

Vi erbjuder en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. En verksamhet som lägger grunden till ett livslångt lärande.

Genom en förberedd och anpassad miljö så utmanas barnen till att utforska och upptäcka. Vår närhet till skog och natur ger oss möjlighet att flytta ut mycket av vår verksamhet. I skogen utforskar och upptäcker barnen tillsammans med pedagogerna och utifrån det arbetar vi vidare.

Verksamhetsidé

Vi arbetar med ett projektinriktat arbetssätt i hela huset. Vi är en miljöcertifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling i miljö och naturarbeten.

Avdelningar förskolan Tvärskog

Förskolan Tvärskog består av två avdelningar. Solen är för de yngre barnen 1-3 år och är i den nyare delen av förskolan. Här sover barnen utomhus på sängar året runt i den friska luften. På Solrosen, som är i den äldre delen av byggnaden, går barnen som är 3-5 år.

Att bo och leva i Tvärskog

Tvärskog är ett litet samhälle som ligger drygt 20 km söder om Kalmar. I Tvärskog bor cirka 400 personer, och här finns förskola, skola F-3 och fritidshem. I samhället finns även idrottsplats, isbana, församlingshem med aktiviteter, bygdegård, ett gym och möjlighet att låna böcker från bokbussen.

Organisation på förskolan Tvärskog

Så här har vi organiserat oss på förskolan Tvärskog

Förskolan och vår omgivning på förskolan Tvärskog

Miljöer inne och ute på förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Kontakta förskolan Tvärskog

Avdelningar på förskolan Tvärskog

Kontaktuppgifter till förskolan Tvärskogs avdelningar