Trolletdagarna

Varje påsklov och höstlov håller vi i fortbildning av pedagoger - till pedagoger på vad vi kallar Trolletdagar.

Förskolan Trollets pedagoger berättar och reflekterar kring några av våra valda verktyg, olika projekt och dokumentationer utifrån vårt gemensamma tema ” Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid”. Berättelserna lyfter betydelsen av våra valda verktyg

För oss är dialogen emellan viktig, så dagarna kommer att röra sig mellan teori och praktik. Vi kommer att avsluta med vår tolkning av vad det innebär att vara en Reggio Emilia inspirerad pedagog och förskola.

Preliminärt Program för VT23

Torsdag 13 april

Plats: Tallhagsskolan, Gröndalsvägen 19 A, Kalmar

13.00–13.15 Inledning - välkomsthälsning med Jeanette Kennerfalk, Rektor

13.15–14.00 "Organisation – Våra valda värden från vuxenperspektiv till barnperspektiv" med Lina Ljungbäck och Emma Edh, förskollärare

14.00–15.00 "Miljön som den tredje pedagogen - Ett valt verktyg en kollega som vi dagligen samarbetar" med Mia Mylesand, Ateljérista och Åsa Thordsson, Ateljérista

15.00–15.30 Fika (baguette)

15.30–16.15 "En resa under barken ända upp till skatboet - att bygga relationer mellan 2 åringar och träd" med Caroline Husu Nilsson och Angelica Johansson, förskollärare

16.15–17.00 "Den enormt gigantiska eken har magi - vår berättelse om hur vi har skapat möjligheter för barnen att äga sitt projekterande" Projektarbete med 5 åringar med Ann-Sofie Johansson och Malin Torslén, förskollärare

17.15–20.00 Studiebesök på våra förskolor

17.00–18.15 Att vara rektor på Förskolan Trollet - Jeanette Kennerfalk samtalar om sin roll som ledare och chef. Plats: Tallhagsskolan (exakt lokal meddelas under torsdagen)

Preliminärt program för VT23

Fredag 14 april

Plats: Tallhagsskolan, Gröndalsvägen 19 A, Kalmar

8.30–10.00 "När projekterandets mångfald ute förbinds och går i dialog med barngruppernas projekt och samhället" med Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt, utepedagoger.

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 "Organisation och pedagogik hör ihop! Våra framgångsfaktorer på förskolan Trollet" med Anna Gustafsson, pedagogista

Trolletdagarna avslutas med en panel av pedagoger för deltagarnas frågor.

Vid frågor om Trolletdagarna mejla anna.gustafsson_3@kalmar.se

Anmälan Trolletdagarna VT23