Visioner och mål

Särskilt vill vi betona:

 • Barn har framtidstro
 • Knyta an till Kalmar kommuns hållbarhets policy
 • Koppla med omvärlden
 • Familjedelaktigheten

Förskolan Trollets gemensamma syfte:

 • Vi hör ihop med varandra och med annat som gror, växer, porlar, kryper,
  flyger…
 • Vi vill vidga vår gemensamma förståelse för ekologisk känslighet och att
  vi är delar i det komplexa system som är livet på jorden.
 • Mitt agerande påverkar ditt.
 • Ditt agerande påverkar mitt.
 • Vårt agerande påverkar allt.

Vi har som Reggio Emilia Institutet tagit ställning för att aktivt ta tillvara och undersöka barns och vuxnas ekologiska känslighet gentemot andra och gentemot miljön på ett sätt som genomsyras av lyssnande, utforskande, långsamhet och tid. Vi vill bidra till att våra förskolor blir platser där barn, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom ett hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid.

Vi vill bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att skapa hopp och framtidstro. Ett tänkande där alla dimensioner av hållbarhet är ömsesidigt beroende av varandra.
Begreppet ”ekologisk känslighet” har vi hämtat från Reggio Emilias kommunala förskolor och skola. Där menar man att alla människor från början är utrustade med en ekologisk känslighet, en förmåga att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen och hela sin omvärld och pratar inte längre om människan kontra naturen, utan om människan som en del av naturen. För att barn ska behålla sin ekologiska känslighet krävs en förskola som också kännetecknas av förbindelser och sammanhang.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trollet

Planer och styrande dokument på förskolan Trollet

Planer och dokument som styr förskolan Trollets verksamhet

Miljö på förskolan Trollet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trollet

Barnets lärande på förskolan Trollet

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017