Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trollet

Visioner och mål på förskolan Trollet

Det här vill vi på förskolan Trollet

Miljö på förskolan Trollet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trollet

Barnets lärande på förskolan Trollet

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Publicerad: 22 maj 2017