Miljö

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trollet

Visioner och mål på förskolan Trollet

Det här vill vi på förskolan Trollet

Planer och styrande dokument på förskolan Trollet

Planer och dokument som styr förskolan Trollets verksamhet

Barnets lärande på förskolan Trollet

Inskolning och övergång till förskoleklass på förskolan Rinkabyholm

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 5 juni 2017