Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Planer och styrande dokument- förskolan Trollet

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument. Förskolan är frivillig.

Fler sidor inom om förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trollet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan

Här kan du läsa om förskolan Trollets enhet

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Trollet

Här kan du läsa om förskolan Trollets verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Trolletdagarna

Här hittar du information och bokningsformuläret till Trolletdagarna.

Publicerad: 2 november 2020