Organisation

Särskilda funktioner på förskolan Trollets förskolor:

De särskilda funktionerna som vi valt, har ett särskilt ansvar för att knyta ihop den pedagogiska verksamheten på och mellan avdelningarna och husen utifrån sina kompetenser och speciella intresseområden.

Varje avdelning upprättar en ansvarsfördelning utifrån kompetenser och våra styrdokument. Varje avdelning har minst två förskollärare och en barnskötare.

Förskollärare:

Ansvarar för att det pedagogiska och sociala arbetet i förskolan genomförs i enlighet med förskolans läroplansuppdrag, våra nationella och internationella styrdokument och förskolan Trollets verksamhetsidé. Huvudansvar för att tillsammans med barnen driva vårt tema/projekt. I den mån det är möjligt följer i första hand förskollärarna barngruppen från 1-årsavdelning till 5-årsavdelning.

Barnskötare:

Arbetar tillsammans med läraren i förskolan med att genomföra förskolans verksamhet enligt våra styrdokument. De har på våra förskolor särskilda ansvarsuppgifter som till exempel att öppna och stänga förskolorna så att barnen får en bra start och ett bra avslut på dagen. Ta fram underlag vid sammanslagningar, inventera och vissa arbetsmiljöansvar med mera.

Pedagogista:

Arbetar på olika sätt med dokumentation, reflektion, handledning, fortbildning, utvärdering, utveckling och kvalitetssäkring.

Utetorgspedagog:

Planera och organisera möten mellan åldrar, avdelningar och olika kulturer ihop med andra ute. Ansvarar även för den årliga Grön Flagg-certifieringen.

Torgetpedagog:

Planera och organisera möten mellan åldrar, avdelningar och olika kulturer ihop med andra inne till exempel erbjuda dans, bygg, drama, musik eller skapande.

Ateljerista:

Ansvarar för att utveckla "de 100 språkens perspektiv".

Datapedagog:

Ansvarar för pedagogisk handledning och utbildning i data teknik och IT kommunikation.

Jämställdhets- och mångfaldsutvecklare:

Förskolan Trollet har sex utbildade jämställdhetsutvecklare och två utbildade mångfaldsutvecklare som ansvarar och utvecklar arbetet med dessa frågor.

Handledare:

Förskolan Trollet har tio förskollärare med handledarutbildning. Dessa tar i första hand emot studenter från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet.

Kockar och kökspersonal:

Ansvarar för att alla barn får en bra och näringsrik kost.

Lokalvårdare:

Ansvarar för att det är rent och snyggt för barn och vuxna.

Vaktmästare:

Ansvarar för att underhålla och förbättra i den pedagogiska miljön.

Fler sidor inom om förskolan trollet

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017