Förskolan och vår omgivning

Hållbar framtid

Grön Flagg

Vi arbetar med Grön Flagg och projekt som en naturligt integrerad del i verksamheten, där vi ger barnen olika möjligheter att gå i dialog med natur och närmiljö för att vidga vår gemensamma kunskap om ekologisk känslighet.

Klimatsmart förskola

Förskolan Trollets handlingsplan

Vår fysiska miljö

Här nedan kan ni se hur vår inne- och utemiljö ser ut.

utemiljö
gården
atelje