Om förskolan Trollet

”Hur bygger barn vär(l)den?”

Vi hämtar mycket av vår inspiration från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vårt gemensamma tema ”Hur bygger barn vär(l)den?” har blivit ett förhållningssätt. Via denna rubrik undersöker vi hur barnen genom att
utforska den konkreta fysiska världen skapar värden mellan sig och tillsammans med oss vuxna.

I detta utforskande utgår vi ifrån de hundra språkens perspektiv där vi genom att förbinda kan uppleva och förstå att allt hänger ihop. Fantasi och verklighet, tanke och handling är hela tiden förbundet och berikar varandra och vår pedagogiska miljö som vi anpassar efter barnens ålder gör det möjligt.

Verksamhetsidé

”Nu har vi använt två hjärnor istället för en! ”

Emil, 6 år

 

1996: Emil och Alexander, båda sex år, har först ritat var sin ritning av sin avdelning och får uppgiften att göra en tillsammans. ”Då gör vi först en stor ruta”, förslog Emil. ”Vi måste göra en gång, en hylla och bord, sen ett rum för täckena, ett som har dockor, ett för bokstäverna och sen har vi byggrummet och samlingen” lade Alexander till. De ritade omväxlande de olika rummen och detaljerna i rummen och ställde sig upp ibland för att se om deras ritande överensstämde med verkligheten.

De blev väldigt nöjda när de var klara och jag frågade dem: ”Var det enklare nu när ni var två?” ”Nej, det var enkelt förut med”, var båda överens om. ”Men jag kan se att ni fått med fler rum på avdelningen och fler saker i rummen än förut!” ”Självklart”, sa Emil, ”Nu har vi använt två hjärnor istället för en!”

Ovanstående berättelse har hjälpt till att skapa den hållning som vi bygger vår verksamhetsidé på.

Att bo och leva i Berga

Området har varierande bebyggelse med både villor och hyreshus, med närhet till omväxlande natur och staden.

Kontakta förskolan Trollet

Kontakta förskolan Trollet

Avdelningar på förskolan Trollet

Kontaktuppgifter till förskolan Trollets avdelningar

Organisation på förskolan Trollet

Så här har vi organiserat oss på förskolan Trollet

Förskolan och vår omgivning på förskolan Trollet

Miljöer på och omkring förskolan Trollet