Hållbara fotavtryck

Barn födda 2014 från förskolan Trollet, har tillsammans med andra barn födda 2014 från Svärdsliljan, Lindö och Oxhagen-Malmen, under onsdagen den 22 maj lämnat spår i Stadsparken. Varje barn har fått fylla skor med växtlighet, ord, symboler, teckningar med mera och på så sätt gett skorna nytt liv utifrån barnens tankar och kreativitet.

Publicerad: 19 oktober 2021