Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och styrs av både nationella och lokala dokument.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trekanten

Barnets lärande på förskolan Trekanten

Information om inskolning till förskolan Trekanten

Miljö på förskolan Trekanten

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trekanten

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 22 maj 2017