Barnets lärande

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Därför är vi måna om att under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.

Syftet med inskolningen är att barnet och ni som vårdnadshavare ska känna er trygga med miljön och personalen på förskolan. Personalen ska också lära känna ert barn. Vi har en vårdnadshavaraktiv inskolning. Det innebär att ni som vårdnadshavare är helt delaktiga under ert barns första dagar på förskolan. Ni är med ert barn vid de situationer som förekommer under dagen. På så vis får barnet lära känna miljön, personalen och kompisarna med er vårdnadshavare som en viktig trygghetsbas. Pedagogerna och ni kommer sedan överens om när ni, barnet och pedagogerna känner er redo för att barnet skall lämnas. Räkna med att vara tillsammans med ert barn på förskolan minst tre dagar och att hela inskolningen tar minst två veckor.

Under läsåret har vi flera forum där ni som vårdnadshavare bjuds in till ert barns verksamhet, till exempel drop-in-fika, lucia och vårdnadshavarmöten.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan trekanten

Planer och styrande dokument

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Miljö på förskolan Trekanten

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan Trekanten

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017