Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Trekanten

Hela förskolan arbetar läsårsvis med ett gemensamt tema, där pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar med värdegrunden via "kompissolen" och utgår ifrån vardagliga situationer.

Fler sidor inom om förskolan trekanten

Om förskolan Trekanten

Här kan du läsa mer om förskolan Trekanten

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Trekanten

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Planer och styrande dokument på förskolan Trekanten

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Publicerad: 5 november 2020