Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom om förskolan trekanten

Organisation på förskolan Trekanten

Så här har vi organiserat oss på förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Avdelningar på förskolan Trekanten

Kontaktuppgifter till förskolan Trekantens avdelningar

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017