Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Fler sidor inom om förskolan trekanten

Organisation på förskolan Trekanten

Så här har vi organiserat oss på förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Avdelningar på förskolan Trekanten

Kontaktuppgifter till förskolan Trekantens avdelningar

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017