Organisation

Vi har en flexibel organisation där vi utgår från de barn som vistas i vår verksamhet.

Vår grundtanke är att dela barnen i yngre- och äldrebarnsavdelningar, då vi tror på att barn lär av varandra över åldrarna och att barngruppen är en resurs i det dagliga arbetet.

Under dagarna är barnen indelade i ytterligare arbetsgrupper eftersom vi strävar efter att barnen ska få tid att leka och lära tillsammans i mindre sammanhang.

Fler sidor inom om förskolan trekanten

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 22 maj 2017