Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Avdelningar

Personalen på samarbetsavdelningarna lär känna varandras barn och vårdnadshavare väl och på så sätt kan vi ha trygga barn under hela dagarna för barnen.

När vi skapar arbetslag värnar vi om en god kvalité på alla avdelningar och utgår från barngruppernas och det enskilda barnets behov.

Kontaktuppgifter Trekantens förskola

Fler sidor inom om förskolan trekanten

Senast uppdaterad: 12 februari 2020
Publicerad: 22 maj 2017