Om förskolan Trekanten

Illustrationsbild pyssel

TRYGGHET – GLÄDJE – KUNSKAP är våra ledord.

Tillsammans med ett aktivt språk- och matematikarbete lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Arbetet med demokrati, solidaritet och jämställdhet är viktiga
ingredienser i den dagliga verksamheten och barns delaktighet i sin vardag har
stor betydelse för oss.

Verksamhetsidé

Vi arbetar målmedvetet, med tydlighet och struktur utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt vår ”plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

På vår förskola får barnen många tillfällen att leka och lära för att utveckla sin språkliga och matematiska förmåga. Varje barn ses som en resurs i gruppen och alla barn ska känna att de har ett värde hos oss. Vi arbetar med ett gemensamt tema varje år för att säkerställa att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Förskolans personal och barn får också en gemensam grund som bidrar till att verksamheten blir rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Personalen har deltagit i skolverkets kompetensutvecklingsinsats ”Matematiklyftet” och vi satsar på kompetensutveckling i barns språkutveckling samt TAKK (Tecken som alternativ kommunikation).

Barns motivation för sitt lärande är en betydelsefull faktor enligt forskning och där är vårdnadshavarna en mycket viktig drivkraft. Likaså för att barnen ska känna trygghet i förskolan. Därför är vi mycket måna om att redan under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Tillsammans lägger vi upp en inskolningsplan där ni vårdnadshavare har möjlighet att ha inflytande. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.

Att bo och leva i

I Trekanten finns förskolan tillsammans med skola och fritidshem mitt i samhället. Trekanten ligger beläget mitt emellan Kalmar och Nybro. I Trekanten bor cirka 2000 personer, som till största del består av yngre barnfamiljer.

Här finns förskola, skola F-6, fritidshem, sporthall, livsmedelsbutik, bensinstation och bibliotek. Det finns goda kommunikationsmöjligheter med både buss och tåg till såväl Kalmar som Nybro. Trekanten ligger i kanten av det vackra ålandskapet i söder och väster.

Organisation på förskolan Trekanten

Så här har vi organiserat oss på förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Kontakta förskolan Trekanten

Avdelningar på förskolan Trekanten

Kontaktuppgifter till förskolan Trekantens avdelningar