Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan trekanten

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trekanten

Likabehandlingsplan för förskolan Trekanten

Olycksfallsförsäkring på förskolan Trekanten

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Trekanten

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess på förskolan Trekanten

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 2 juni 2017