Sekretess

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att den information man lämnar hanteras med stor respekt för varje människas personliga integritet.

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala eller ekonomiska problem.

Sekretess, tystnadsplikt och handlingssekretess

  • Sekretess gäller för alla i förskolans och skolans verksamheter.
  • Sekretess gäller även för lärarstuderande, praktikanter, vikarier eller andra uppdragstagare som inte är anställda.
  • Sekretess innebär förbud att avslöja en uppgift muntligt - tystnadsplikt - eller skriftligt - handlingssekretess. Bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess finns i sekretesslagen

Vad man fått reda på under tystnadsplikt i sitt arbete, får man inte tala om ens efter det att man slutat arbetet. Tystnadsplikten gäller på livstid.

Bestämmelser om brott mot tystnadsplikten finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Fler sidor inom hälsa och trygghet på förskolan trekanten

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Trekanten

Likabehandlingsplan för förskolan Trekanten

Olycksfallsförsäkring på förskolan Trekanten

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Fotografering på förskolan Trekanten

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Senast uppdaterad: 22 maj 2018
Publicerad: 22 maj 2017